Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030 PROO. Tym razem o dotacje będą mogły ubiegać się lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki obywatelskie.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego.

PROO to innowacyjny program wzmocnienia i rozwoju polskich organizacji pozarządowych. Po raz pierwszy organizacje mogą uzyskać granty nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów dla uzyskania stabilności finansowej i zapewnienia przyszłego rozwoju.

22 lutego 2019r ogłoszono kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, dotyczących poniższych priorytetów:

Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

 Przedmiotem konkursu jest wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. W ramach Priorytetu 3 PROO mediom obywatelskim oraz organizacjom strażniczym udzielane są dotacje na realizację zadań określonych w art. 88a ust. 5 pkt. 2,3 i 4 UoGH.

Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków- organizacji obywatelskich o profilu analityczno- badawczym, niedziałającym dla zysku (non profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych ( zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i regionalnym).

W ramach priorytetu 4 PROO udzielane będą dotacje na realizację zadań określonych w art. 88a, ust. 5, pkt. 2,3 i 4 UoGH.

Wnioski w obu priorytetach można składać  do 26 marca 2019 r. do godz. 12 00 w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.