Skip to content

Stan pomocy społecznej w Województwie Lubelskim na dzień 31 grudnia 2006 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 23 maja 2007 roku przyjął „Stan pomocy społecznej w województwie lubelskim na dzień 31.12.2006 r.”

Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 23 maja 2007 roku przyjął „Stan pomocy społecznej w województwie lubelskim na dzień 31.12.2006 r.” W dniu 25 czerwca 2007 r. powyzszy dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Społecznej Sejminu Województwa Lubelskiego.