Skip to content

Zaproszenie do udziału w tworzeniu Katalogu Dobrych Praktyk podmiotów ekonomii społecznej na terenie Województwa Lubelskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej do współpracy przy opracowaniu Katalogu Dobrych Praktyk w zakresie ekonomii społecznej działających na terenie województwa lubelskiego. Zainteresowane podmioty prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury w formie uzupełnienia załaczonej metryczki do dnia 19.10.2012 roku.

Osoba do kontaktu:
Iwona Kędziera
Specjalista ds. ekonomii społecznej
Tel. 81 528 76 44
Fax. 81 528 76 30
Adres e-mail: iwona.kedziera@lubelskie.pl

Metryczka_PES