Skip to content

Informacja o konferencji „Partnerstwo i współpraca – skuteczność współpracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w świetle nowych przepisów prawnych”, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 29.10.2012

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Pani Aleksandry Warmińskiej- Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która przedstawiła analizę procesów adopcji  w województwie lubelskim – wyniki raportu z badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Tomasz Włodek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Krystyna Sergiej – Sędzia wizytator d/s rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Lublinie, Pani dr Małgorzata Sitarczyk – z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Pani Małgorzata Suszek- Zawadzka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, Pani Barbara Paczos- Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie oraz Pan Sławomir Piotrowski – Dyrektor Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie.

Zakres merytoryczny konferencji obejmował następujące zagadnienia tematyczne:

  1. Zadania Ośrodka Adopcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu adopcji;
  2. Czynniki warunkujące pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej;
  3. Sytuacja psycho – społeczna dziecka pozbawionego opieki;
  4. Zadania organizatora pieczy zastępczej w kontekście zgłoszenia dziecka do adopcji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka, niezbędnych dokumentów i informacji przygotowujących dziecko do adopcji- przedstawiciel organizatora pieczy zastępczej;
  5. Placówka opiekuńczo – wychowawcza w kontekście obowiązku zgłaszania dziecka do przysposobienia i zadań wynikających z pracy zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka – przedstawiciel placówki opiekuńczo – wychowawczej;
  6. Doświadczenie osoby dorosłej adoptowanej;
  7. Panel dyskusyjny: Tajemnica czy jawność adopcji?

W konferencji wzięło udział ponad 150 przedstawicieli m.in. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych z terenu województwa lubelskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za tak liczne przybycie, aktywne uczestnictwo w dyskusji oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami wynikającymi z pracy w instytucjach działających na rzecz dziecka i rodziny. Jednocześnie zachęcamy do dalszego udziału w konferencjach i szkoleniach przewidzianych do realizacji w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Pani dr Małgorzaty Sitarczyk z Zakładu Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny- Instytut Psychologii UMCS pt. „Sytuacja psychospołeczna dziecka pozbawionego opieki”, którą znajdą Państwo w zakładce Ośrodek Adopcyjny.

Galeria zdjęć:

 

Prezentacja – SYTUACJA PSYCHOSPOŁECZNA DZIECKA POZBAWIONEGO OPIEKI_2012