Skip to content

W dniu 28 listopada 2012 roku w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja pt.: „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?” zorganizowana przez Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta na zlecenie…

W dniu 28 listopada 2012 roku w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja pt.: „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?” zorganizowana przez Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, samorządów terytorialnych, wielu organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Część I konferencji dotyczyła ekonomii społecznej w Polsce i na Lubelszczyźnie. Przedstawiono założenia projektu „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”, podjęto również temat dotyczący stosowania klauzul społecznych oraz zaprezentowano sytuację sektora ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

W kolejnej części skupiano się na korzyściach wynikających z ekonomii społecznej. Zaprezentowano dobre praktyki w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej również spoza terenu województwa lubelskiego. Prelegenci mieli również możliwość zaprezentowania działań, które są wynikiem aktywności samorządu terytorialnego, aktywności społeczności lokalnej, a także ośrodka wsparcia ekonomii społecznej.

Ostatnia część konferencji to panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji administracji publicznej i sektora organizacji pozarządowych. Tematem były uwarunkowania, bariery i kierunki rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim. Żywa dyskusja uczestników panelu pozwoliła wypracować wiele interesujących wniosków i refleksji dotyczących samej definicji ekonomii społecznej, jej kierunków rozwoju, ale także zagrożeń i barier, jakie mogą wiązać się z tym zagadnieniem oraz tego typu działalnością.

Zaprezentowane na konferencji teoretyczne założenia ekonomii społecznej, diagnoza jej sytuacji w województwie lubelskim, a także prezentacja działalności poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej oraz panel dyskusyjny stały się inspiracją kierunków pracy w przygotowaniu wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym gościom,
a szczególne wyrazy uznania kierujemy do osób zaangażowanych w przygotowanie, realizację oraz przebieg całej konferencji, do wszystkich zaproszonych prelegentów, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz uczestników panelu dyskusyjnego. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy na rzecz tworzenia wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego.

W załączeniu prezentacje z konferencji: (wszystkie prezentacje spakowane są w pliku ZIP)