Skip to content

Oferta umowy

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie poszukuje kandydata, który w ramach umowy zlecenie będzie wykonywał czynności w Zespole ds. porozumień o współpracy oraz partnerstwa publiczno – społecznego w projekcie „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego”.

Plik PDF