Skip to content

Podsumowanie pierwszego dnia akcji Dni Otwarte Ośrodka Adopcyjnego 27-29 maja 2013 roku

Pierwszy dzień Dni Otwartych Ośrodka Adopcyjnego rozpoczął się konferencją prasową z udziałem lokalnych mediów. W konferencji wzięli udział: Olgierdem Podgórski – Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Tomasz Pękalski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Pani Aleksandra Warmińska zainaugurowała Dni Otwarte Ośrodka Adopcyjnego przybliżając ideą akcji „Istnieją rozwiązanie nawet bardzo trudnych sytuacji”. Akcji skierowanej do kobiet, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka w szpitalu zaraz po urodzeniu. Dyrektor Aleksandra Warmińska podkreśliła, że kobiety maja prawo pozostawić dziecko w szpitalu oraz że zatrudnieni w Ośrodku Adopcyjnym specjaliści (psycholodzy, pedagodzy) udzielają wsparcia i towarzyszą kobietom w podejmowaniu decyzji i załatwieniu spraw urzędowych.

Następnie Olgierd Podgórski – Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przedstawił proponowane zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kolejnym punktem programu była prezentacja działalności Ośrodka Adopcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem  współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny na terenie województwa lubelskiego.  Pani Barbara Paczos Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie omówiła warunki sprzyjające powodzeniu adopcji. Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Ośrodka oraz wpisania się do pamiątkowej Kroniki.

Przed nami równie intensywny czas. Kolejne dwa dni, na które przewidziane jest: spotkanie z rodzina adopcyjną oraz spotkanie z przedstawicielami szpitali w celu wypracowania zasad współpracy w zakresie psychologicznych aspektów pracy z rodzinami deklarującymi zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Galeria zdjęć: