Skip to content

Konferencja „Nic nie mówię, nic nie widzę, nic nie słyszę – nie bądźmy obojętni na przemoc”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie we współpracy z Telewizją Polską S.A. w Warszawie Oddziałem Terenowym w Lublinie, Stowarzyszeniem  Równych Szans „Bona Fides” w Lublinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie  zorganizował w dniu 4 grudnia 2013 r. konferencję pt.  „Nic nie mówię, nic nie widzę, nic nie słyszę – nie bądźmy obojętni na przemoc”.

Uczestników konferencji oraz zaproszonych gości powitała Pani Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Słowa powitania skierował również do uczestników Konferencji Pan Tomasz Pękalski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Celem Konferencji było podniesienie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy, zwiększenie efektywności podejmowanych działań oraz wypracowanie rekomendacji do poprawienia funkcjonowania systemu pomocowego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Zakres merytoryczny konferencji obejmował następujące zagadnienia tematyczne:

  1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną  – wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
  2. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie lubelskim
  3. Sytuacja dziecka doświadczającego  przemocy w rodzinie – jak rozpoznawać, jak i kiedy pomagać?
  4. Monitorowanie bezpieczeństwa w rodzinach. Praktyczne problemy przy procedurze odbierania dziecka.
  5. Osoba pokrzywdzona przestępstwem a nie ofiara – na czym polega zjawisko wtórnej wiktymizacji, jak temu przeciwdziałać?
  6. Dylematy wokół programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Praktyki pracy ze sprawcą przemocy.
  7. Panel dyskusyjny: System  przeciwdziałania przemocy w rodzinie  – jak być powinno?
  8. Pamiętniki osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W konferencji wzięło udział ponad 150  osób:  przedstawicieli  policji, sądów, kuratorów, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy
i integracji społecznej.

Dziękujemy prelegentom za profesjonalną i ciekawą prezentację wystąpień oraz udział w panelu dyskusyjnym a uczestnikom konferencji za liczne przybycie.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do Dyrekcji i Pracowników Telewizji Polskiej Oddziału Terenowego w Lublinie, Stowarzyszenia  Równych Szans „Bona Fides” w Lublinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie za współudział w organizacji konferencji.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów.
Prezentacje do pobrania w formacie zip.
Zapraszamy również do zapoznania się z galerią zdjęć.