Skip to content

Podsumowanie konferencji „ Partnerstwo i współpraca – Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka”

Partnerstwo i współpraca – Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka.

W Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się konferencja  pt. „Partnerstwo i współpraca – Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka” zorganizowana w dniu 21 listopada br. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja miała na celu przedstawienie różnych aspektów podejmowania decyzji o ingerencji we władzę rodzicielską i problematyki związanej z oceną sytuacji rodziny. W programie konferencji wiele miejsca poświęcono dobrej współpracy osób i instytucji w ramach realizowanych zadań związanych z zapewnieniem bezpiecznej przyszłości dziecka.

Uczestnicy zapoznali się z zakresem prawa i rolą sądu w sytuacji umieszczenia dziecka poza rodziną. Podczas konferencji przedstawiono zadania i kompetencje asystenta rodziny oraz doświadczenia rodzin zastępczych.  Uczestnicy konferencji mieli możliwość pogłębienia wiedzy o modelach budowania więzi rodzinnych w rodzinie adopcyjnej oraz istocie współpracy ośrodków adopcyjnych z innymi instytucjami. Każde wystąpienie zakończone było dużymi brawami ze strony słuchaczy.

W konferencji udział wzięło ponad 150 przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa lubelskiego.
Ciekawym punktem konferencji był panel dyskusyjny poświęcony decyzji o umieszczeniu dziecka poza rodziną z udziałem przedstawiciela sądu, policji, kuratora sądowego, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka adopcyjnego. Wystąpienia prelegentów potwierdziły znaczenie dobrej współpracy osób i instytucji w ramach realizowanych zadań zmierzających do zapewnienia bezpiecznej przyszłości dziecka.

Dziękuję wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w konferencji. Mam nadzieję, że wykłady spełniły Państwa oczekiwania, pogłębiły wiedzę i będą przydatne w codziennej pracy.

Zachęcam do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (pliki znajdują się do pobrania w załącznikach):

Galeria zdjęć: