Skip to content

Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „NIEĆPA” edycja 2013

Dnia 7 czerwca 2013 r. o godz. 18.30 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie odbyła się impreza w ramach ogólnopolskiej akcji „NIEĆPA”, służącej profilaktyce uzależnień młodych ludzi. Głównym organizatorem wydarzenia był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, zaś jedną z instytucji wspierających program był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Imprezę zapoczątkowały przemówienia przedstawicieli instytucji związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom, a więc Pana dr Andrzeja Kaciuby – Szefa Zarządu  Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Lublinie, Pani Aleksandry Warmińskiej – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Pana Jerzego Kuś – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin oraz Pana Tomasza Leszcz – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Lublinie. Podczas wystąpienia przedstawiono m.in. ogólny zarys sytuacji związanej z uzależnieniami w województwie lubelskim.

W ramach koncertu pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz Miejskiej Komendy Policji w Lublinie przygotowali stoiska z bezpłatnymi publikacjami nt. profilaktyki uzależnień, które były dostępne dla wszystkich uczestników imprezy.

Główną atrakcją wieczoru był zespół STO% wraz z Piotrem Nagielem oraz grupą De Mono, świętującą swoje 25- lecie.