Skip to content

Projekt „Model wsparcia” dedykowany Zespołom interdyscyplinarnym, OPS, CIS, KIS, NGO

Informujemy że Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, przygotował projekt „Model Wsparcia”, który ma umożliwić przygotowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami po 50 roku życia doświadczającymi przemocy w środowisku domowym. Projekt jest skierowany do podmiotów, zainteresowanych problemem przeciwdziałania przemocy oraz realizujących działania z zakresu reintegracji społecznej osób wykluczonych. Osoby zainteresowane projektem zachęcamy do zapoznania się z Newsletterem oraz o kontakt z pomysłodawcami. Poniżej znajdziecie Państwo dane kontaktowe do realizatorów:

Alina Omhandoro
Specjalista upowszechniania

Biuro projektu „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”

Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
71/782 35 17