Skip to content

Archiwum dnia: 21 marca 2014

Termin Sporządzenia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2011 roku do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), gminy, powiaty i samorząd województwa  zobowiązane są do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej. Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa. Więcej informacji

  |