Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia (usługę trenerską) pt. „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie- wymiana dobrych praktyk”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia (usługę trenerską) pt. „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie- wymiana dobrych praktyk” realizowanej w ramach projektu systemowego pt. „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. Spotkanie  odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin.

Opis zamówienia znajduje się w dołączonym zapytaniu ofertowym. Oferty należy składać do dnia 21.03.2014 r. do godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.winiarczyk@lubelskie.pl lub na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Zana 38, 20-601 Lublin.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Winiarczyk, tel. 81 528 76 22.

Pliki do pobrania