Skip to content

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na usługę przeprowadzenia szkolenia (usługa trenerska) pt.: „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie- wymiana dobrych praktyk”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia (usługę trenerską) pt. „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie- wymiana dobrych praktyk” realizowanej w ramach projektu systemowego pt. „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. Więcej informacji

  |

Konsultacje społeczne dotyczące Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020

W związku z zakończeniem prac nad Programem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020, przedstawiamy dokument do konsultacji społecznych. Więcej informacji

  |

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia (usługę trenerską) pt. „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie – wymiana dobrych praktyk”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia (usługę trenerską)  pt. „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie – wymiana dobrych praktyk”. Więcej informacji

  |