Skip to content

Archiwum dnia: 7 kwietnia 2014

OGŁOSZENIE o zapytaniu ofertowym na dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych dla potrzeb Zespołu Zarządzającego w Programie „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”

OGŁOSZENIE o zapytaniu ofertowym na dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych dla potrzeb Zespołu Zarządzającego w Programie „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” Więcej informacji

  |