Skip to content

Archiwum dnia: 10 kwietnia 2014

Konsultacje społeczne dotyczące Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020

W związku z zakończeniem prac nad Programem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020, przedstawiamy dokument do konsultacji społecznych. Więcej informacji

  |