Skip to content

Archiwum dnia: 29 kwietnia 2014

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na usługę przeprowadzenia szkolenia (usługa trenerska) pt.: „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie- wymiana dobrych praktyk”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia (usługę trenerską) pt. „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie- wymiana dobrych praktyk” realizowanej w ramach projektu systemowego pt. „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. Więcej informacji

  |