Skip to content

OGŁOSZENIE o zapytaniu ofertowym na dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych dla potrzeb Zespołu Zarządzającego w Programie „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”

OGŁOSZENIE o zapytaniu ofertowym na dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych dla potrzeb Zespołu Zarządzającego w Programie „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Pliki do pobrania