Skip to content

Miesięczne archiwum: Maj 2014 - 2. strona

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie- wymiana dobrych praktyk”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie – wymiana dobrych praktyk” Więcej informacji

  |

Konsultacje społeczne dotyczące Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej …

W związku z zakończeniem prac oraz konsultacji eksperckich dotyczących Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej Więcej informacji

  |