Skip to content

Miesięczne archiwum: Maj 2014 - 3. strona

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Formy pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi- metody pracy skoncentrowane na rozwiązaniu”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Formy pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi- metody pracy skoncentrowane na rozwiązaniu” Więcej informacji

  |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatu (usługa trenerska) podczas konferencji pt. „Konwent organizacji pozarządowych”. Nr. sprawy: DZPR.2321.WA.29.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatu  (usługa trenerska) podczas konferencji pt. „Konwent organizacji pozarządowych” dla 100 osób. Nr. sprawy: DZPR.2321.WA.29.2014 Więcej informacji

  |