Skip to content

Podsumowanie szkolenia pn. „Budowanie i wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespołów interdyscyplinarnych w województwie lubelskim”

W dniach 04.11 – 19.12.2013 r.  w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PSZCZELINIEC w Krasnobrodzie odbyło się bezpłatne szkolenie pn. „Budowanie i wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespołów interdyscyplinarnych w województwie lubelskim”.Szkolenie zostało zrealizowane dla 80 osób; łącznie 9 dni warsztatów, 72 godz. szkoleniowe na osobę. Szkolenie zorganizowała i przeprowadziła firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska – Maciejowska na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Podczas cyklu szkoleniowego zapewniono wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. Do realizacji zadania zaproszono trenerki z wieloletnim, bogatym doświadczeniem i ekspercką wiedzą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Uczestnikami szkolenia byli członkowie zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie województwa lubelskiego.
Głównym celem niniejszego szkolenia było dostarczenie   uczestnikom   rzetelnej   wiedzy, podstaw   teoretycznych   oraz   praktycznych  w zakresie  rozwijania kompetencji  zawodowych w obszarze pomagania rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej w kontekście pracy w zespole interdyscyplinarnym i w grupach roboczych.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • rola i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawach przemocy w  rodzinie   –   budowanie  współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy;
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce w oparciu o najnowsze akty prawne;
  • procedura kontroli (zewnętrzna i wewnętrzna) i  finansowanie działań;
  • przemoc, w tym przemoc domowa – charakterystyka zjawiska i stron: sprawca, ofiara, dziecko w sytuacji przemocy;
  • praktyczne elementy funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w szkoleniu. Wyrażamy nadzieję,  że zdobyte wiedza i umiejętności okażą się przydatne oraz przyniosą oczekiwane rezultaty.