Skip to content

Spotkanie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Lubelskiego

W czwartek 29.05.2014r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Lubelskiego.

Forum powstało w 2013 roku jako organizacja nieformalna. Forum zrzesza obecnie 27 śds. Celem Forum jest stwarzanie przestrzeni do realizacji wspólnie określonych kierunków działań w obszarach uczestnik, rodzina, środowisko, kadra, wolontariat, samorząd. Zawarte porozumienie przedstawicieli środowiskowych domów samopomocy woj. lubelskiego wskazuje cele i zasady działania.

W trakcie spotkania Pani Dyrektor Aleksandra Warmińska zaprosiła wszystkich do udziału w szkoleniach dla kadry zarządzającej w ŚDS, ale także pracowników do udziału w szkoleniach tematycznych przygotowanych przez ROPS w bieżącym roku. W trakcie spotkania Pani Dyrektor Aleksandra Warmińska przedstawiła ofertę szkoleniową przygotowaną przez ROPS w roku bieżącym dla kadry zarządzającej w ŚDS, a także dla pracowników ośrodków wsparcia. Zaoferowała również pomoc przy organizacji spotkań Forum, wsparcie merytoryczne w postaci możliwości umieszczania artykułów w publikacjach ROPS.

W spotkaniu wzięło udział 21 kierowników i dyrektorów ośrodków wsparcia dziennego z całego województwa Podczas spotkania przedstawiciele środowiskowych domów samopomocy wskazali na dwa priorytetowe kierunki przyszłych działań : Dyrektorzy/Kierownicy oraz Pracownicy. Z jednej strony chcą, poprzez szkolenie i samokształcenie pracowników, wzbogacać pakiet usług, który mają dla beneficjentów placówek, a z drugiej strony chcą wzmacniać wizerunek placówek stanowiące jedno z podstawowych ognisk w psychiatrii środowiskowej. Na spotkaniu dyskutowano  także o roli Forum w kreowaniu polityki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubelskim tj. osób chorujących psychicznie, upośledzonych umysłowo i cierpiących z powodu innych zaburzeń takich jak otępienie czy autyzm.

Formuła Forum jest otwarta, zapraszamy zatem przedstawicieli środowiskowych domów do współpracy. Osoby do kontaktu: Anna Płoszaj tel.692 111 828 lub 81 462 72 74, Edyta Długosz-Mazur tel. 81 4444544.
Kolejne spotkanie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Lubelskiego zaplanowane jest jesienią w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie.