Skip to content

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Efektywnie, fachowo, skutecznie- szkolenie dla kadry zarządzającej placówką opiekuńczo- wychowawczą ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Efektywnie, fachowo skutecznie- szkolenie dla kadry zarządzającej placówką opiekuńczo- wychowawczą”.

Miejsce szkolenia:

Dworek Jabłonna, Jabłonna 44A, 23-114 Jabłonna

Termin szkolenia:

17-18 czerwca 2014 r. (grupa I)
26-27 czerwca 2014 r. (grupa II)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu współpracy placówki opiekuńczo – wychowawczej z innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz budowania jej pozytywnego wizerunku. Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić wiedzę m. in. z zakresu metod pracy z dzieckiem zapobiegających umieszczeniu wychowanka w szpitalu psychiatrycznym.

Zakres merytoryczny szkolenia:

1.    Budowanie pozytywnego wizerunku placówki opiekuńczo – wychowawczej poprzez:
a)    wzmacnianie etosu pracy placówki
b)    reprezentowanie placówki na zewnątrz poprzez współpracę z sądem, ośrodkiem adopcyjnym, powiatowym centrum pomocy rodzinie, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapeutycznymi;
c)    metody motywowania pracowników zmierzające do profesjonalizacji usług świadczonych przez placówki;
2.    Małoletnia matka w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Aspekty prawne (prawa matki, prawa dziecka, wsparcie dla małoletniej matki- rzeczowe, finansowe, emocjonalne, prawne);
3.    Metody pracy z dzieckiem zapobiegające umieszczeniu wychowanka w szpitalu psychiatrycznym. Metody zapobiegania, możliwości innej, efektywnej pomocy dziecku. Trauma wychowanka związana z pobytem w szpitalu psychiatrycznym;
4.    Praca nad poczuciem własnej wartości u dziecka. Warunki niezbędne do jego budowania w obszarze samodzielności dziecka, przynależności, poczucia bezpieczeństwa oraz prawa do prywatności przy jednoczesnym egzekwowaniu obowiązków.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnikiem szkolenia może zostać dyrektor/zastępca dyrektora/kierownik: placówki opiekuńczo –wychowawczej zapewniającej dziecku całodobową opiekę, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz dyrektor/zastępca dyrektora/kierownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Na początku rekrutacji przyjmowana będzie jedna osoba z instytucji. Wolne miejsca zostaną rozdysponowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń bez limitów ilościowych.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć do dnia 11.06.2014 r. formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)

  • e-mailem na adres: pte@lublin.net.pl
  • faksem na numer: 81 534 35 50
  • osobiście/ drogą pocztową na adres: Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Północna 22A, 20-064 Lublin.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:
– nocleg w hotelu (Dworek Jabłonna, Jabłonna 44A, 23-114 Jabłonna)
– pełne wyżywienie
– serwis kawowy
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– pakiet materiałów szkoleniowych

Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów podróży w kwocie maksymalnie 70 zł zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie dostępnymi na stronie urzędu.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Dariusz Szewczyk
tel. 532 060 324
Fax. 81 534 35 50
e-mail: pte@lublin.net.pl, dariusz.szewczyk@pte.lublin.pl

Pliki do pobrania