Skip to content

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Zaproszenie na dwudniową konferencję szkoleniową pt. „Nowe wyzwania w polityce społecznej: Wspólnota działania – Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie  zapraszają na dwudniową konferencję szkoleniową pt. „Nowe wyzwania w polityce społecznej: Wspólnota działania – Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów”. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na bezpłatną, 4 dniową wizytę studyjną w województwie zachodniopomorskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatną, 4 dniową wizytę studyjną w województwie zachodniopomorskim. Działanie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie materiałów biurowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Więcej informacji

  |

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i różnych sprzętów biurowych dla Zespołu Zarządzającego Programu: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Więcej informacji

  |

Ewaluacja działań realizowanych przez domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – podsumowanie spotkania informacyjno – promocyjnego dla Beneficjentów

W dniu 17 czerwca 2014 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne dla beneficjentów Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Więcej informacji

  |