Skip to content

Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania, przebywającymi w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania, przebywającymi w placówkach opiekuńczo- wychowawczych„. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Działania na rzecz poszerzenia współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Działania na rzecz poszerzenia współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej „ Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty przez Radę Ministrów.

Najnowsza wersja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) z czerwca 2014 to kluczowy dokument rządowy dla przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Wyznacza kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej. Po kilkudziesięciu miesiącach pracy Zespołu ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych został zaakceptowany przez rząd. Więcej informacji

  |