Skip to content

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

„Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”

Galeria zdjęć ze spotkania informacyjno – promocyjnego dla Beneficjentów Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Spotkanie odbyło się 30 września 2014 r. Więcej informacji

  |

Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż osoby te mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Partnerstwo i współpraca- współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Partnerstwo i współpraca- współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka„ Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |