Skip to content

Archiwum dnia: 1 września 2014

Targi Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w dniu 27 sierpnia 2014 r. na zabytkowym placu przed Trybunałem Koronnym (Lublin, ul.  Rynek 1) zorganizował II Regionalne Forum Ekonomii Społecznej połączone z targami produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej. Więcej informacji

  |