Skip to content

Archiwum dnia: 5 września 2014

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych w ramach Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych w ramach Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Więcej informacji

  |