Skip to content

Archiwum dnia: 10 września 2014

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie e-learningowe

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  serdecznie zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach realizowanego projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”. Więcej informacji

  |

Przekazanie domom pomocy społecznej sprzętu medycznego w postaci toreb pielęgniarskich wraz z wyposażeniem

Uprzejmie informuję, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Komponentu III Programu: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy doposażył w sprzęt medyczny domy pomocy społecznej, z których pielęgniarki i pielęgniarze brali udział w kursach kwalifikacyjnych i kursach specjalistycznych w ramach Komponentu III Programu. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie- wymiana dobrych praktyk”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie – wymiana dobrych praktyk”. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Informacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W grudniu 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydał „Informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie lubelskim”. Informator jest wynikiem realizacji pkt 2.4.4. „Harmonogramu realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” Więcej informacji

  |