Skip to content

III Ogólnopolski Zlot Integracyjny Asystentów Rodziny

Termin: 25-27 września 2014 rok

Miejsce: Białystok

Celem III Zlotu Asystentów Rodziny jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Ważnym elementem ZLOTU jest integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz urzędnikami w obszarze asysty rodzinnej.

Trzydniowe spotkanie ma służyć dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy asystentów.

Zlot odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok.

Organizatorami spotkania są: Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku, Miasto Białystok, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.wsfiz.edu.pl/TabWszystkoOWsfiz/Lokalizacja.aspx