Skip to content

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w wyniku przeprowadzonego  wyboru oferenta w trybie zapytania ofertowego z dnia  4 września 2014 r.,  nr. sprawy DZP.ŁW.2321.79.2014 na zakup i dostawę  materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Pliki do pobrania