Skip to content

Zmodernizowane i nowoczesne Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie

W dniu 5 września 2014 roku odbyła się uroczystość zaprezentowania działań zrealizowanych w ramach projektu „Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom” w ramach obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

W spotkaniu wzięła udział  Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Uczestników spotkania przywitał Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm.

Pani Anna Tokarska – Dyrektor Centrum przedstawiła zakres działań jakie dotychczas zostały zrealizowane w placówce. Poinformowała, że odnowiono i wyremontowano wnętrza, utworzono gabinety diagnostyczno – terapeutyczne, wyposażono w specjalistyczny sprzęt oraz zagospodarowano przestrzeń zewnętrzną. Wykonane prace pozwoliły na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w taki sposób, by były najbardziej zbliżone do warunków domowych, zapewniały poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i przynależności oraz zwiększyły komfort ich funkcjonowania w placówce. W placówce zainstalowano instalację solarną na dachu budynku pozwalającą na propagowanie ekologicznych sposobów pozyskiwania energii. Kadra opiekuńczo – terapeutyczna otrzymała szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Zdobyte umiejętności pozwoliły na wprowadzenie nowych form pracy wychowawczej i terapeutycznej, wpływających na samoocenę wychowanków, poczucie własnej wartości, umiejętność wyrażania emocji w sposób konstruktywny oraz radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Ma  to ogromne znaczenie w ich przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania i budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami, a w życiu dorosłym budowania więzi rodzinnych.

Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji uczestnikom spotkania, m. in. pokazy taneczne i artystyczne, puszczanie balonów z życzeniami, wspólną zabawę i piknikowanie.