Skip to content

Miesięczne archiwum: Październik 2014

Relacja ze spotkania nt. utworzenia sieci współpracy instytucji działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, był gospodarzem spotkania dotyczącego utworzenia lokalnej sieci współpracy między instytucjami zaangażowanymi na rzecz przeciwdziałania przemocy i działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Spotkanie odbyło się 29 października 2014 r. w siedzibie ROPS w Lublinie. Więcej informacji

  |

„Konferencja Upowszechniająca Rezultaty Projektu i Promująca Tworzenie Regionalnych Platform Współpracy” realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich organizuje Konferencję Upowszechniającą Rezultaty Projektu i Promującą Tworzenie Regionalnych Platform Współpracy realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, który prowadzony jest we współpracy z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji

  |