Skip to content

Archiwum dnia: 8 października 2014

Podsumowanie spotkania informacyjno – promocyjnego dla Beneficjentów

W dniu 30 września 2014 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne dla Beneficjentów Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Więcej informacji

  , |