Skip to content

Archiwum dnia: 13 października 2014

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro w jednostkach pomocy społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro w jednostkach pomocy społecznej”. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Konwent pomocy społecznej- prawne podstawy działalności”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Konwent pomocy społecznej – prawne podstawy działalności”. Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |