Skip to content

Archiwum dnia: 23 października 2014

„Konferencja Upowszechniająca Rezultaty Projektu i Promująca Tworzenie Regionalnych Platform Współpracy” realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich organizuje Konferencję Upowszechniającą Rezultaty Projektu i Promującą Tworzenie Regionalnych Platform Współpracy realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, który prowadzony jest we współpracy z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji

  |