Skip to content

Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli JOPS, JST, NGO kreujących zadania polityki społecznej w zakresie Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli JOPS, JST, NGO kreujących zadania polityki społecznej w zakresie ekonomii społecznej, w tym członków Zespołu ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej. Więcej informacji

  , , , |