Skip to content

Dzień Otwarty Ośrodka Adopcyjnego II edycja 11.12.2014 r.

W dniu 11 grudnia 2014 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyły się Dzień Otwarty Ośrodka Adopcyjnego II edycja.

Spotkanie tradycyjnie otworzyła Pani Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Tematem przewodnim dni otwartych był: Profesjonalizm w rodzinie adopcyjnej i zastępczej – misja czy praca, które poprowadziła Pani Dorota Dominik – pedagog z wieloletnim stażem w zakresie pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi, obecnie Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rzeszowie.

Pani Dorota Dominik mówiła o kryteriach diagnozy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wśród zaproszonych, licznie przybyłych gości byli: pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, kuratorzy sądowi, pracownicy palcówek opiekuńczo – wychowawczych. Podczas spotkania było miejsce na dyskusję, wymianę doświadczeń, pytania.

Na zakończenie pierwszej części spotkania Pani Barbara Paczos – kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie oraz Pani Beata Ożóg – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego Filia Chełm przybliżyły temat współpracy Ośrodka Adopcyjnego z PCPR w kontekście nowych zadań ośrodka dotyczących szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze.

Podczas Dnia Otwartego uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany doświadczeń, pytań. Ponadto wpisania się do pamiątkowej kroniki ośrodka Adopcyjnego.

W tym dniu, osoby zainteresowane miały możliwość pozyskania informacji dotyczących procedury adopcji dziecka. Specjaliści Ośrodka Adopcyjnego pełnili dyżur w godzinach od 1400-1600.

Istotnym punktem dnia było spotkanie z rodzinami, które adoptowały dzieci. Rodziny dzieliły się swoim doświadczeniem związanym z pojawieniem się dzieci w ich rodzinach. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rodzin aktualnie oczekujących na przysposobienie dziecka. Kandydaci mieli możliwość zadawania pytań rodzinom.