Skip to content

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informujemy, iż w dniach 23 – 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę od 10:00 do 13:00.

Podmioty udzielające pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Apelacji Lubelskiej:

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie
ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm, II piętro
tel. (82) 564-36-32

Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES
ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin, II piętro
tel. (81) 533-72-09, 783-510-310
www.stowarzyszeniebonafides.pl
e-mail: cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”
ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin
tel. (81) 53-43-887
www.agape.lublin.pl
e-mail: poczta@agape.lublin.pl

 

Dzień 22 lutego został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw, ze względu na potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

W 1988 roku Parlament Europejski wyznaczył 22 lutego, jako Europejski Dzień Ofiar (ang. European Victims Day). Jest on obchodzony głównie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W 1990 roku w Sztokholmie Europejskie Forum na Rzecz Ofiar (ang. Victim Support Europe, założone w 1989), ze statusem konsultanta przy Radzie Europy i ONZ, zadeklarowało również pomoc i wsparcie europejskim ofiarom. W Polsce dzień ten od 2003 roku jest początkiem akcji Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

(źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Ofiar_Przest%C4%99pstw)

 

Jednocześnie przekazujemy informację dotyczącą projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” ogłoszoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

„Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – Beneficjent projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków
w postępowaniu karnym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, informuję, że Komisja Konkursowa powołana w celu wyboru czterech trenerów przeprowadzających szkolenia dla pracowników sądowych biur/punktów obsługi interesanta, dokonała oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń. Zostało wybranych 9 osób, z którymi Komisja Konkursowa zamierza się spotkać i po przeprowadzeniu rozmowy dokona ostatecznego wyboru”.

(źródło: http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6772,informacja-dotyczaca-projektu wzmocnienie.html)

 

15.02.22. ulotka-pokrzywdzeni-a5-2015

Dyżury województwo lubelskie.pdf