Skip to content

Podsumowanie konferencji pt. „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” zrealizowanej w ramach projektu systemowego ROPS.

W dniu  23 marca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję pt. „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy  współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”. Działanie realizowane było w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inauguracji konferencji dokonała Aleksandra Warmińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Problematyka konferencji obejmowała tematykę związaną z działaniami dotyczącymi szeroko rozumianej współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną w ramach realizacji usług społecznych. W programie konferencji wiele miejsca poświęcono zaprezentowaniu dobrych praktyk z zakresu wspólnej realizacji usług społecznych przez organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny.

Na przykładzie miasta Józefów zaprezentowany został model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Dobre praktyki w zakresie współpracy w obszarze wsparcia dziecka i rodziny omówiono na przykładzie Gminy Sawin. Natomiast tematyka dotycząca współpracy w aspekcie rozwoju kultury fizycznej i sportu przybliżona została na przykładzie Gminy Niedrzwica Duża.

Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego przedstawiła rolę Rady w zakresie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Lubelszczyzny.

Godnym uwagi było wystąpienie dotyczące standaryzacji usług społecznych w nowej perspektywie finansowej.

Podczas konferencji poruszono także tematykę korzyści wynikających z zawierania partnerstwa publiczno – społecznego oraz kreowania wizerunku i promocji organizacji pozarządowych w mediach.

Na zakończenie konferencji Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie omówili zasady zlecania zadań organizacjom pozarządowym.

Konferencja pt. „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy  współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział blisko 110 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego. Wszystkim uczestnikom i prelegentom pragniemy podziękować za uczestnictwo w konferencji.