Skip to content

Podsumowanie konferencji pt. „Partnerstwo i współpraca – profesjonalizm działań wychowawczych w rodzinie adopcyjnej i zastępczej”.

W dniu  19 marca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję pt. „Partnerstwo i współpraca – profesjonalizm działań wychowawczych w rodzinie adopcyjnej i zastępczej”. Działanie realizowane było w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencję rozpoczęła Aleksandra Warmińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Podczas konferencji poruszona została problematyka zmian zachodzących w systemie rodzinnym w przypadku utworzenia rodziny zastępczej i przyjęcia do niej dziecka. Omówiono także znaczenie roli profesjonalnego wsparcia dla rodzin zastępczych, adopcyjnych i naturalnych oraz predyspozycji osobowościowych warunkujących powodzenie pełnienia roli rodziny zastępczej lub adopcyjnej.

Przedstawiono tematykę dotyczącą szkoleń dla kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej prowadzonych przez Ośrodek Adopcyjny oraz dokonano oceny sytuacji dziecka
w świetle zmian ustawowych.

Zaprezentowane zostały także przykłady dobrych praktyk dotyczących kwalifikowania kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej.

Na zakończenie konferencji przedstawiono zasady kwalifikowania dziecka do przysposobienia poza granice kraju.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny, asystentów rodziny oraz pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego. Wszystkim uczestnikom i prelegentom pragniemy podziękować za uczestnictwo w konferencji.

Prezentacje prelegentów w formacie PDF:

Galeria zdjęć: