Skip to content

Podsumowanie konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego w ramach PO KL w latach 2007 – 2015.

W dniu  31 marca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję podsumowującą realizację projektu systemowego w ramach PO KL w latach 2007 – 2015. Działanie realizowane było w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inauguracji konferencji dokonała Aleksandra Warmińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące inwestycyjnej polityki społecznej i aktywnej integracji w ujęciu teoretycznym – naukowym oraz praktycznym – zastosowanym w realizacji projektów ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w latach 2007 – 2015. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące roli pomocy społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu zgodnie z aktualnymi dokumentami i projektami o charakterze strategicznym.

Na przykładzie Gminy Hrubieszów zaprezentowane zostało wsparcie uczestników projektu systemowego poprzez udział w Centrum Integracji Społecznej. Efekty realizacji projektu systemowego poprzez udział uczestników projektu w Klubie Integracji Społecznej omówiono na przykładzie Miasta Kraśnik. Natomiast  tematyka dotycząca modelu współdziałania gmin i powiatów na rzecz wsparcia osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez realizację Programu Aktywnej Integracji przybliżona została na przykładzie Miasta Świdnik.

Godnym uwagi było wystąpienie prof. Mirosława Grewińskiego –  prorektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie dotyczące inwestycji w kapitał ludzki a aktywna integracja w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pani Barbara Dybkowska – przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  zaprezentowała rolę pomocy społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu zgodnie z aktualnymi dokumentami i projektami o charakterze strategicznym

Podczas konferencji poruszono także tematykę dotyczącą włączenia społecznego w projektach systemowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014 – 2020.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz doradcy ds. realizacji projektów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie podsumowali realizację projektów systemowych realizowanych w latach 2007 – 2015.

Na zakończenie konferencji Aleksandra Warmińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wręczyła wyróżnienia przedstawicielom  ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie za zaangażowanie w poprawę sytuacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację projektów systemowych i konkursowych PO KL w latach 2007 – 2015.

W konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego w ramach PO KL w latach 2007 – 2015 wzięło udział ponad 80 osób, przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego. Wszystkim uczestnikom i prelegentom pragniemy podziękować za uczestnictwo w konferencji.