Skip to content

Spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 24 czerwca  2015 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

 

Spotkanie poświęcone było problematyce zdrowia, profilaktyki zdrowotnej wśród osób starszych oraz opieki geriatrycznej w województwie lubelskiem.

Spotkanie Rady odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Arkadiusza Bratkowskiego – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego.

Wśród obecnych na spotkaniu był Pan lek. med. Paweł Klimkowicz– Konsultant wojewódzki województwa lubelskiego ds. Geriatrii.

 

Głównym celem spotkania była dyskusja dotycząca stanu opieki geriatrycznej na terenie województwa oraz zaplanowanie działań wspomagających mających na celu polepszenie oraz rozwój geriatrii w regionie.

 

Ponadto w porządku obrad znalazły się takie zagadnienia jak: 

  • Wielkie zespoły geriatryczne – Edyta Długosz –Mazur
  •  Raport z monitoringu w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2013-2015- Anna Bekier
  •  Dyskusja nad propozycją zmian do Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych.

 

Galeria zdjęć: