Skip to content

Konsultacje społeczne Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020.

Konieczność opracowania powyższego programu wynika z art. 21 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Projekt został przygotowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy współudziale ekspertów zewnętrznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2015 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020.

Część wskaźników Programu pozostaje obecnie w fazie weryfikacji, po uzyskaniu stosownych danych zostaną one uzupełnione.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi opiniami na temat projektu. Propozycje i uwagi można przesyłać na adres e-mail: anna.dula@lubelskie.pl  najpóźniej do
9 października 2015 r. za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag.

projekt Programu

Formularz zgłaszania uwag