Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na konferencję „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”

„Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”, skierowaną do władz samorządowych: wójtów, burmistrzów, prezydentów ich przedstawicieli oraz radnych z terenu województwa lubelskiego.

Miejsce szkolenia: Hotel Focus Centrum Konferencyjne, al. Warszawska 109, 20-832 Lublin

 

Termin konferencji: 

27 października 2015 r.

 

Zakres merytoryczny konferencji:

  1. Polska polityka wobec alkoholu. Nowe wyzwania, stare problemy
  2. prezentacja raportu: „Diagnoza dotycząca wzorów konsumpcji alkoholu w województwie lubelskim”
  3. Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne samorządu gminnego
  4. prezentacja projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020
  5. Ograniczenie dostępności fizycznej alkoholu jako zadanie własne samorządu gminnego poprzez ograniczenie liczby punktów sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania
  6. W trosce o jakość profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnikami konferencji mogą zostać wójtowie / burmistrzowie/ prezydenci miast, przewodniczący / członkowie rad gmin z terenu województwa lubelskiego (lub wskazane przez nich osoby) pracujący w zakresie konstruowania bądź wdrażania programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) e-mailem na adres: k.kornak@iszb.pl .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie zamknięta w dniu 5 października 2015 r.

 

  • Każdy uczestnik konferencji otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów edukacyjnych i wyżywienie.

 Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje:

Instytut Szkoleń Biznesowych Mariusz Wiśniewski, ul. Czwartaków 18,20-045 Lublin

  • Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Katarzyna Kornak, nr tel. 881 955 844

e- mail: k.kornak@iszb.pl

 

Pliki do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIOWA konferencja PARPA 1

Regulamin rekrutacji konferencja PARPA