Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Praca z dzieckiem krzywdzonym”

 Miejsce szkolenia: Hotel Focus Centrum Konferencyjne,

Al. Warszawska 109, 20-832 Lublin

 

Terminy szkolenia: 

Gr. I: 2-3-4.12.2015

Gr. II: 9-10-11.12.2015

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników teoretycznej
i praktycznej wiedzy niezbędnej w pracy z dzieckiem krzywdzonym.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

Zjawisko krzywdzenia dzieci:

  • psychologiczne aspekty doświadczania przez dziecko przemocy w rodzinie,
  • reakcje na krzywdzenie dzieci.

 

Diagnoza dzieci krzywdzonych:

  • rozpoznawanie sygnałów świadczących o doznawaniu przez dziecko przemocy w rodzinie.

 

Pierwszy kontakt z dzieckiem krzywdzonym:

  • zasady pierwszego kontaktu z dzieckiem krzywdzonym,
  • rozmowa z dzieckiem diagnozująca doznawanie przez niego przemocy w rodzinie lub pokrzywdzenie innym przestępstwem.

 

Metody, narzędzia pracy z dzieckiem krzywdzonym:

  • formy terapii z dzieckiem krzywdzonym – warsztat pracy.

 

Dziecko w procedurach prawnych:

  • przygotowanie psychologiczne dziecka w różnym wieku do udziału w procedurach prawnych, np. w przesłuchaniu,
  • wspieranie dziecka w różnym wieku podczas udziału w procedurach prawnych, np. podczas przesłuchania – na co zwrócić uwagę, co mogę zrobić, gdy dziecko jest wtórnie krzywdzone przez osobę przesłuchującą.

 

Praca z rodzicami dziecka krzywdzonego:

  • jak pracować z rodzicem krzywdzącym i niekrzywdzącym.

 

Zasoby osoby pomagającej dziecku krzywdzonemu.

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie jest adresowane do członków powiatowych, miejskich lub gminnych zespołów interdyscyplinarnych bądź członków grup roboczych w zespołach interdyscyplinarnych
z terenu województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) e-mailem w formie scanu na adres: sekretariat@iszb.pl lub faksem: /81/ 470-71-74 a następie pocztą lub osobiście oryginał formularza na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, ul. Czwartaków 18, 20-045 Lublin.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie zamknięta w dniu 25.11.2015r.      

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia oraz certyfikat.

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: INSTYTUT SZKOLEŃ BIZNESOWYCH, ul. Czwartaków 18, 20-045 Lublin

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Katarzyna Kornak

tel. 881-955-844

fax. /81/ 470-71-74

e-mail: sekretariat@iszb.pl

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

karta zgłoszeniowa