Skip to content

Konferencja pn.„ …– DZIŚ – JUTRO” Wsparcie dzieci i seniorów wyzwaniem współczesnej polityki społecznej

W dniu 18 listopada 2015 roku w Pałacu Czartoryskich w Lublinie odbyła się konferencja pn. „… – DZIŚ – JUTRO” Wsparcie dzieci i seniorów wyzwaniem współczesnej polityki społecznej dotycząca realizacji działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Pan Roland Python – Dyrektor Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, który przybliżył ideę Programu oraz przedstawił sposoby wykorzystania funduszy szwajcarskich w Europie. Ponadto w konferencji uczestniczył Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który reprezentował Zarząd Województwa Lubelskiego, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia oraz pracownicy domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z mieszkańcami i wychowankami.

Konferencję otworzyła Pani Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, która powitała zaproszonych gości i przedstawiła cele konferencji. Zespół Zarządzający przedstawił działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu, również w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Konferencja rozpoczęła się w sposób wyjątkowy – dźwiękami utworów Paderewskiego oraz Chopina zaprezentowanymi przez Pana Tomasza Krawczyka.

Następnie spot pn. „Nie jesteś sam”, który promował realizację projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”, wprowadził zgromadzonych w tematykę spotkania.

Zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej na przykładzie projektu zrealizowanego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach przedstawiła Pani Agnieszka Korzeniewska – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach. Następna prezentacja na temat „Senior w instytucji – rola i zadania domów pomocy społecznej
w zakresie świadczenia usług bytowych i socjalnych” została zaprezentowana na przykładzie Domu Pomocy Społecznej „KALINA” w Lublinie. Natomiast Pani Eliza Pielacha – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zrelacjonowała znaczenie usług wspomagających w procesie wspierania i rehabilitacji mieszkańca domu pomocy społecznej. Problem uzależnień na przykładzie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przedstawił Pan Jacek Jabłczyński – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

Po prelekcjach został wyemitowany reportaż podsumowujący „Dom”, przedstawiający realizację tożsamych projektów w województwach: lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Konferencja zakończyła się również muzycznym akcentem – występem orkiestry państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie pod dyrekcją Iwony Borcuch.

Wszystkim Beneficjentom oraz osobom w jakikolwiek sposób zaangażowanym w działania projektowe pragniemy serdecznie podziękować za współpracę i życzyć sukcesów w realizacji kolejnych projektów, których celem jest wzrost jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.