Skip to content

Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2016-2020

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałą nr LXXIII/1526/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2016-2020. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Programu.

Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020

Uchwała Nr LXXIII15262015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.