Skip to content

Spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 9 marca 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Spotkanie poświęcone było problematyce zdrowia, profilaktyki zdrowotnej wśród osób starszych oraz opieki geriatrycznej w województwie lubelskim oraz aktywizacji osób starszych.

W porządku obrad znalazły się takie zagadnienia jak:

  • Kształcenie studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
    w zakresie geriatrii –
    Prof. dr hab. Mirosław Jabłoński – Prorektor ds. Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie .
  • Wysokości środków finansowych przekazywanych na opiekę geriatryczną w Województwie Lubelskim w 2015 i 2014 r. i planowanych na rok   2016 –  Marek  Sobczuk, Małgorzata Lipiec – Przedstawiciele NFZ.
  • Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” na terenie Gminy Gościeradów – Mariusz Szczepanik – Wójt Gminy Gościeradów.

Wśród obecnych na spotkaniu był również Pan lek. med. Paweł Klimkowicz– Konsultant wojewódzki województwa lubelskiego ds. Geriatrii.

 Głównym celem spotkania była dyskusja dotycząca stanu opieki geriatrycznej na terenie województwa oraz zaprezentowanie Domu Senior Wigor zaplanowanie działań wspomagających mających na celu polepszenie oraz rozwój geriatrii w regionie.