Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Bezpieczeństwo pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Hotel Focus Al. Warszawska 109
20-832 Lublin

 

Terminy szkolenia: 

q Gr. I: 8-9 czerwiec 2016 r.

q Gr. II: 15-16 czerwiec 2016 r.

 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie bezpieczeństwa kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego.

 

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Rozwój kompetencji emocjonalnych w zakresie:
 • rozpoznawania oraz odgraniczania emocji własnych oraz osób korzystających z pomocy

      społecznej;

 • samokontroli i panowania nad własnymi emocjami;
 • osiągania obiektywizmu oceny sytuacji („dysonansu emocjonalnego”).
 1. Nabycie wiedzy w zakresie pracy z osobą:
 • w stanie wzburzenia emocjonalnego;
 • przejawiającą agresywne zachowania.
 1. Doskonalenie umiejętności prowadzenia negocjacji w sytuacji zagrożenia ze strony klienta.
 2. Radzenie sobie z konsekwencjami doświadczanej przemocy ze strony klientów pomocy społecznej:
 • specyfika przemocy ze względu na płeć, świadomość działania oraz strategie działania napastników;
 • wypracowanie umiejętności diagnozowania sytuacji zagrożenia oraz reagowania wobec nich, w tym pozyskiwania pomocy terapeutycznej;
 • reagowanie w sytuacji przemocy.
 1. Nabycie wiedzy w zakresie:
 • zagrożeń chorobami zakaźnymi w tym HIV/AIDS;
 • przykładowa procedura postępowania poekspozycyjnego na potencjalne zagrożenie chorobami zakaźnymi w tym HIV, HBV, HCV w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 • stosowanie procedury w praktyce.
 1. Podstawowe techniki unikania zagrożenia w sytuacjach podwyższonego ryzyka – kontrola sytuacji. Omówienie podstawowych technik samoobrony z elementami instruktażu (zajęcia praktyczne).
 2. Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu – wymiana doświadczeń uczestników szkolenia.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnikami szkolenia mogą zostać pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) e-mailem na adres: k.kornak@iszb.pl, faksem: tel. 81 470 71 74 lub pocztą na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych Mariusz Wiśniewski ul. Czwartaków 18, 20-045 Lublin

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia oraz certyfikat.

 

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Instytut Szkoleń Biznesowych Mariusz Wiśniewski

Adres: ul. Czwartaków 18, 20-045 Lublin

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi do dnia 31 maja 2016 roku.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Katarzyna Kornak tel. 881 955 844

Pliki do pobrania:

karta zgłoszeniowa

Regulamin rekrutacji